Građevinska industrija
25.07.2023.

Građevinski dronovi: Pomoć iz vazduha na gradilištu

Dronovi su jednostavno rešenje za građevinsku industriju, koje kombinuje opremu velikih razmera i potrebu za velikom preciznošću. Izvođači koji se trude da rade što brže, sigurnije i da dođu do štedljivih rešenja su u stalnoj potrazi za novih tehnologijama koje mogu da im pomognu. 

Građevinski dronovi su savršen alat koji u potpunosti odgovara na te zahteve, sakupljajući neophodne informacije sa uzvišene perspektive, visoko iznad bučnog i užurbanog okrućenja gradilišta. 

Razvijajući i koristeći novitete u tehnologiji dronova, izvođači mogu da revolucionarizuju svoje procese, od merenja terena i 3D geospacijalnih mapiranja do upravljanja saobraćajem, nadgledanja bezbednosnih procedura i dr.

Biznisi koji nisu uzimali do sada ova tehnološka rešenja u obzir mogu predstavljati primer najčešćih izazova koji se javljaju u građevinskoj industriji, od male margine profita do problema sa radnom snagom i zapošljavanjem. Dronovi mogu pružiti potpuno novu perspektivu za izvođače, dostavljajući podatke koji su im potrebni za nastavak rada u budućnosti. 

 

Kako se dronovi uklapaju u današnju građevinsku industriju

Dronovi su do sada ostavili trag u nekoliko industrija, od javne sigurnosti do inspekcije javnih komunalnih sistema, pa čak i poljoprivrede. Stavljanjem seta osetljivih instrumenata za prikupljanje podataka u vazduh, bespilotne letelice i dronovi omogućavaju kompanijama da funkcionišu na načine koji bi pre tih tehnologija bili nemogući.

Glavno merilo za određivanje da li određeni sektor ima dobar slučaj za upotrebu dronova se utrvrđuje na osnovu razumevanja da li sposobnosti koje pruža tehnologija dobro odgovaraju izazovima s kojima se kompanije suočavaju. U tom smislu, dronovi su savršeni partner za građevinski posao, jer izvođači radova teže da istovremeno budu sigurniji i efikasniji.

Izazovi i dileme građevinske industrije

Trenutna globalna ekonomija, koja i dalje trpi posledice pandemije COVID-19 i prekide u lancu snabdevanja, predstavlja izazov za brojne industrije, a građevinska industrija  nije izuzetak. Napetosti i teškoće koje su poslednjih meseci došle do izražaja zahtevaju inovativna rešenja, često uključujući uvođenje nove tehnologije - potencijalno uključujući i građevinske dronove.

Specifični izazovi  za građevinske organizacije uključuju:

 • Nedostatak digitalizacije i korišćenja podataka: Građevina nije industrija koja se intenzivno koristi digitalno, sa aspekta vođenja evidencije i planiranja. Praćenje opšteg trenda prikupljanja i korišćenja tačnih podataka moglo bi predstavljati uštedu i povećanu efikasnost za izvođače radova, budući da su papirni procesi sporiji, manje precizni i mogu predstavljati izazove u vezi sa regulatornom usaglašenošću.
 • Nedostatak kvalifikovane radne snage: Jedan od faktora koji primorava građevinske preduzetnike da efikasnije koriste svoje resurse jeste opšti nedostatak kvalifikovanih kadrova. Neki izvođači radova su se našli u situaciji da ne mogu započeti projekte zbog nedostatka talenta.
 • Prepreke saradnje: Kao neka vrsta dopune opštem nedostatku digitalnih podataka koji se koriste od strane izvođača radova, ove kompanije često nisu u mogućnosti da brzo i efikasno dele informacije. Timovi mogu biti izolovani i neusaglašeni, bez standardizovanog pristupa vidljivosti podataka.

Ovi faktori, u kombinaciji sa finansijskim ograničenjima koja su se manifestovala poslednjih godina i obnovljenim fokusom na lično zdravlje i bezbednost, prisilili su izvođače radova da ozbiljno razmisle o tome kako mogu inovirati svoje radne procedure i pronaći bolje načine za obavljanje svojih zadataka.

 

Uticaj tehnologije građevinskih dronova

Imati pristup tehnologiji dronova može promeniti način na koji izvođači radova upravljaju gradilištima, delujući kao centralni stub novog i digitalnijeg pristupa građevinskim radovima. Efikasno korišćenje najnovijih modela dronova može transformisati radne tokove i pomoći zaposlenima da ostvare svoje ciljeve.

Efekti prihvatanja dronova u građevinskoj industriji mogu obuhvatiti:

 • Unapređeno planiranje: Kreiranje odgovarajućeg plana za građevinski projekat počinje sa detaljnim istraživanjem gradilišta. Obavljanje tog posla peške može biti vremenski zahtevno, zahtevati mnogo fizičkog napora i čak biti fizički opasno, u zavisnosti od veličine i terena područja u pitanju. Topografsko istraživanje dronom je sigurno i efikasno, pružajući tačne informacije koje mogu informisati ceo projekat.
 • Detaljno upravljanje projektom: Podaci prikupljeni dronovima ne moraju se ograničiti samo na početna topografska istraživanja. Korišćenjem bespilotnih letelica (UAV) za prikupljanje informacija u realnom vremenu tokom izvođenja radova, rukovodioci mogu kreirati tačan i ažuriran zapis o projektu, a zatim podeliti te podatke sa svim odeljenjima kako bi se sprečilo stvaranje komunikacijskih izolacija.
 • Smanjen rizik: Pre razvoja dronova, zaposleni u građevinskoj industriji su prikupljali potrebne podatke za topografska istraživanja i inspekciju gradilišta pešice. Umesto da radnici se penju na visoke tačke ili se kreću po teškom terenu, izvođači radova mogu bezbedno leteti dronovima iznad područja koje istražuju, čime čuvaju svoje radnike od opasnosti.

Jedan od najuzbudljivijih aspekata integracije dronova u građevinske radne procese je da se stalno pojavljuju nove mogućnosti upotrebe. Sa dostupnošću novih senzorskih mogućnosti, građevinske firme imaju slobodu da budu ambicioznije u pogledu tipova zadataka u kojima koriste svoje dronove, od nadzora gradilišta u realnom vremenu do termalnog skeniranja i još mnogo toga.

Slede dva primera građevinskih preduzeća koja su već pronašla načine da uključe dronove u svoje svakodnevne zadatke, transformišući svoje operacije na bolje:

Primer: Hensel Phelps

Velika građevinska firma Hensel Phelps postala je značajan korisnik dronova u građevinarstvu, prvi put razmatrajući njihovu upotrebu pre više od deset godina. Ova građevinska kompanija fokusira se na bezbednost i pažljivo reguliše upotrebu dronova - ta odgovornost omogućila im je da dobiju odobrenje Federalne uprave za avijaciju (FAA) za letenje dronovima na područjima gde ljudi rade ispod njih.

Šta takav napredni izvođač radova radi sa građevinskim dronovima? U slučaju Hensel Phelpsa, tehnologija se koristi u procesima planiranja gradilišta, inspekcije gradilišta, inspekcije zgrada i nadzora bezbednosti. Velika količina podataka koja se prikuplja pomoću dronova za istraživanje omogućava organizaciji da obavlja analitiku i stiče prediktivne uvide u to kako efikasno i bezbedno završiti poslove.

Primer: STRABAG

STRABAG SE, evropski izvođač radova koji se specijalizovao za izgradnju transportne infrastrukture poput autoputeva, koristi dronove još od 2015. godine. Budući da organizacija ima hiljade aktivnih gradilišta širom kontinenta u svakom trenutku, njihove potrebe za istraživanjem su ogromne, a bespilotne letelice (UAV) čine vitalni deo radnog procesa.

Zahvaljujući dronovima koji pružaju vazdušno pokrivanje ogromnih područja koja se preoblikuju u naporima STRABAG-a u izgradnji autoputeva, sada je jednostavnije prikupljati podatke i direktno ih integrisati u digitalne platforme kompanije. 3D modeli kreirani pomoću vazdušnih geoprostornih podataka imaju visoku gustinu tačaka, pa radnici imaju digitalne planove boljeg kvaliteta za rad nego da su se oslanjali samo na klasično istraživanje. 

 

 

Najnovija tehnologije građevinarskih dronova

Da bi se stvorio idealan dron za građevinski sektor, potrebno je uzeti u obzir nekoliko ključnih elemenata. Ovi profesionalne bespilotne letelice (UAV) se značajno razlikuju od jednostavnijih letelica koje koriste ljubitelji hobija. Sa različitim naprednim tehnološkim funkcijama, od alata za kontrolu i podršku operatoru do naprednih senzorskih očitavanja, najnoviji modeli dronova mogu pružiti izvanredne performanse u različitim ulogama na gradilištu.

Evo nekoliko tehnoloških karakteristika koje su učinile građevinske dronove dragocenim dodatkom u građevinskim radnim tokovima:

Real-time kinematics

Da bi stvorili završene građevinske objekte i infrastrukturu koja će izdržati test vremena, građevinski radnici trebaju digitalne mape gradilišta sa preciznošću na nivou centimetara. Real-time kinematics (RTK) modul omogućava postizanje visokog kvaliteta izvođenja geodetskih merenja. Ova metoda koristi modul na dronu i fiksnu baznu stanicu kako bi se dobili precizniji rezultati nego što bi bilo moguće samo uz satelitsku metodu.

Metoda triangulacije određuje položaj bazne stanice, drona i satelita, generišući geoprostorne podatke koji se mogu uvesti u softver za mapiranje. RTK metoda zahteva manje tačaka na terenu u poređenju sa drugim metodama geodetskog snimanja dronovima, oslanjajući se samo na jednu baznu stanicu, a automatski ispravlja greške tokom samog leta. RTK dronovi takođe mogu biti opremljeni post-processing kinematikom (PPK), alternativnom metodologijom koja je posebno korisna u otežanim područjima ili kada je slab satelitski signal.

Fotogrametrija

Fotogrametrija podrazumeva snimanje više slika ciljnog objekta i njihovo povezivanje pomoću softvera kako bi se kreirale digitalizovane dvodimenzionalne ili trodimenzionalne mape ili modeli visoke rezolucije, iz kojih se mogu izvesti tačna merenja. To omogućava timovima da brzo i efikasno kreiraju topografske modele svojih gradilišta i ažuriraju ih tokom vremena. Današnji dronovi mogu biti opremljeni fotogrametrijskim modulima koji su toliko osetljivi da je čak moguće precizno proceniti količinu materijala koja je preostala u skladištu na osnovu prikupljenih podataka.

Korišćenje dronova za tačno i ažurirano merenje zaliha materijala predstavlja taktiku izgradnje efikasnosti nove generacije. Skeniranjem materijalnog skladišta iz vazduha moguće je osigurati da kako administrativno osoblje tako i timovi na terenu znaju koliko inventara im je preostalo. Sa ovim informacijama u realnom vremenu, nadzornik unapred zna kada treba naručiti više materijala, a obavljanje brojanja putem drona znači manje ručnog rada.

LiDAR

U nekim slučajevima, modeliranje građevinskog mesta u 3D formatu i merenje zapremine skladišta može se izvršiti pomoću modula za lasersko snimanje (LiDAR). LiDAR se zasniva na pulsirajućem svetlu i direktno očitava poziciju tačaka u prostoru putem tih pulsa, umesto da se sastavlja 3D model na osnovu vazdušne fotografije.

 

U poređenju sa fotogrametrijom, LiDAR može pružiti visok nivo detalja koji je koristan za mapiranje relativno malih objekata. Važno je napomenuti da su LiDAR moduli obično teži i složeniji za korišćenje, kao i da zahtevaju veći početni trošak. Međutim, kako se tehnologija razvija i nove modele ulaze na tržište dronova za građevinsku industriju, ova opcija postaje sve privlačnija. 

…I još mnogo toga

Kompletna oprema drona ne obuhvata samo najnoviju tehnologiju za mapiranje, skeniranje i senzore. Ove bespilotne letelice takođe su opremljene funkcijama automatizacije letenja i vazdušne inteligencije kako bi pomogli operaterima i obezbedili sigurne i stabilne letove. Tehnologija baterija takođe je napredovala poslednjih godina, obezbeđujući da piloti uvek znaju koliko vremena letenja imaju na raspolaganju.

Sa takvim naprednim mogućnostima, obuka korisnika postala je brža i lakša. Važno je da zaposleni budu pravilno sertifikovani i obučeni za hardver koji će koristiti, a organizacije još uvek treba da dobiju odobrenje za letenje dronova u vazdušnom prostoru iznad gradilišta. Međutim, prag za ulazak u upotrebu dronova nije bio nikada niži.

 

Uloga građevinskih dronova na gradilištu

Nabrajanjem poslova koje izvođači radova mogu obaviti pomoću građevinskih dronova, moguće je dobiti jasnu sliku o tome koliko su ove bespilotne letelice svestrane i vredni članovi tima. Bez obzira na veličinu organizacije ili specifične potrebe, verovatno postoji neka primena za dron u njihovim radnim procesima. Ovo su neke od potencijalnih upotreba:

 • Istraživanje terena i 3D modeliranje: Od samog početka projekta, građevinske ekipe mogu izgraditi precizne 3D mape na osnovu vazdušnih snimaka dronova. Redovno ažuriranje ovih mapa i deljenje podataka dobijenih dronovima sa svim zainteresovanim stranama održava sva odeljenja informisanim. Imajući ovaj sveobuhvatni zapis o napretku gradnje, ekipe mogu otkriti potencijalne opasnosti, pratiti rezultate projekta u odnosu na projekcije i izvršiti prilagođavanja ako je potrebno.
 • Računanje zapremine: Računanje zapremine materijalnih skladišta omogućava preciznije planiranje upravljanja inventarom na gradilištu. Bez obzira da li se koristi fotogrametrija ili LiDAR, ovo je način za povećanje efikasnosti ključnih radnih procesa na gradilištu. Razumevanje koliko je materijala preostalo (i gde se nalazi) pomaže veoma u logistici.
 • Monitoring inventara: Osim praćenja zapremine materijalnih skladišta, građevinske ekipe mogu koristiti aerofotografije i modele kako bi pratili kretanje velikog inventara na prostranom gradilištu. Poznavanje položaja inventara iz dana u dan korisno je za očuvanje bezbednosti radnika na gradilištu i osiguranje sigurnosti same opreme.
 • Digitalni blizanci: Izrada digitalnog blizanca zgrade koja je u izgradnji ili kompletnog okruženja je proces generisanja 3D modela koji se redovno ažurira tokom napretka projekta. Pomoću ovog modela, ekipe mogu se uveriti da su njihovi dizajni u skladu sa lokalnim propisima i utvrditi gde treba obratiti pažnju na potencijalne tačke neuspeha. Planiranje postaje lakše uz ovaj model kao polaznu tačku.
 • Monitoring građevinskih informacija (BIM): BIM je digitalni proces dizajna koji se odvija paralelno sa fizičkim građevinskim radom. Izvođači radova mogu osigurati da njihovi projekti idu po planu snimajući stvarne geoprostorne podatke sa dronova i upoređujući ih sa svojim prethodno vizualizovanim BIM dizajnima. Čak je moguće koristiti LiDAR dronove za prikupljanje informacija o unutrašnjosti objekata u izgradnji i dodavanje ovih podataka u BIM sisteme.
 • Inspekcije: Obavljanje inspekcije putem drona omogućava izvođačima radova da prikupe informacije sa svojih gradilišta, a da ne izlažu radnike potencijalnom riziku ulaska u opasne zone. Korišćenjem naprednih funkcija dronova kao što je "AI Spot Check", koja omogućava označavanje objekata unutar gradilišta, operateri mogu smanjiti rizik od propuštanja bilo čega zbog ljudske greške.
 • Opšte planiranje i organizacija: Nisu sve zadaci koje dron može obavljati precizno definisani, što je jedna od najuzbudljivijih stvari u vezi korišćenja ove tehnologije na gradilištu. Kada izvođači radova trebaju dodatne informacije o određenom delu projekta u toku, mogu poslati napredni građevinski dron kako bi dobili novu perspektivu. Ova fleksibilnost pomaže u održavanju efikasnosti na gradilištu. 

 

Idealan komplet opreme za građevinske dronove

Jedna od najistaknutijih karakteristika industrije dronova je brza evolucija tehnologije. Najnoviji dronovi su lagani, pristupačni i opremljeni senzorima koji pružaju potrebnu preciznost za upotrebu u sektorima poput građevinarstva. Čak i organizacije koje su razmatrale korišćenje dronova u protekloj deceniji mogu biti iznenađene koliko su današnje bespilotne letelica postale napredovale.

Ovaj brzi razvoj doveo je do povećane upotrebe građevinskih dronova u različitim ulogama, jer je postalo jasno da ovi alati mogu poboljšati sposobnosti ekipa na gradilištu na načine koji povećavaju efikasnost rada dok istovremeno osiguravaju veću bezbednost zaposlenih. Korišćenje drona znači da se zaposleni drže podalje od potencijalnih opasnosti prilikom navigacije do bilo kog dela radnog mesta, što je vredna i do sada neiskorišćena mogućnost.

Kao što postoji mnogo načina korišćenja dronova na gradilištu, postoje i brojni potencijalni modeli bespilotnih letelica koje izvođači radova mogu koristiti. Verovatne opcije za operacije na gradilištu uključuju:

 • Phantom 4 RTK: Kompanije koje žele efikasno mapiranje u 2D i 3D formatu putem real-time kinematike mogu investirati u Phantom 4 RTK. Ovaj komercijalni dron je kompaktan i pristupačan, ali omogućava korisnicima da prikupljaju podatke o položaju sa tačnošću od centimetara putem ugrađenog RTK modula.
 • Phantom 4 Pro V2.0: Izvođači radova koji tek počinju koristiti dronove, a još se nisu opredelili za RTK ili LiDAR, mogu početi sa snimanjem vazdušnih fotografija i video zapisa pomoću Phantom 4 Pro V2.0. Ovaj dron je najpristupačniji model pogodan za građevinsku upotrebu i vredan alat za obuku dron pilota.
 • Matrice 300 RTK: Matrice 300 RTK je napredni i svestrani komercijalni dron koji podržava konfigurabilne senzore - može nositi do tri opcionalna senzora istovremeno, ukupne težine do 2,7 kg. Opremanjem drona sa Zenmuse L1 LiDAR senzorom, izvođači radova mogu generisati oblak tačaka koji može informisati građevinski proces, a sa Zenmuse P1 kamerom sa senzorom od 45 MP, možete prikupiti fotografije visoke rezolucije i ortomozaike vašeg gradilišta.

Korišćenje ovih svestranih opcija koje pružaju dronovi uz napredni softver za mapiranje, poput DJI Terra, omogućava građevinskim ekipama da promene način na koji posmatraju svoja gradilišta, uvodeći digitalne podatke u svoje svakodnevne aktivnosti.

Ako vaša organizacija želi da započne rad sa dronovima, ali niste sigurni odakle da počnete, može biti korisno sarađivati sa trećom stranom koja se bavi upravljanjem dronovima ili pokrenuti hibridni program sa dronovima, koristeći neku od opreme interno i outsourcing za primenu većeg obima. Bez obzira na pristup koji odaberete, upotreba dronova je način da se građevinarstvo odvede u budućnost.

Izvor: DJI Enterprise

 

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Slični članci

25.
Jul.
2023.
Naftna industrija
Shell Deer Park je u potpunosti integrisana rafinerija i hemijska fabrika koja se prostire na preko 93000 ari, 30 km istočno od Hjustona u Teksasu.
24.
Jul.
2023.
Predstavljanje proizvoda
Pitajte bilo kog komercijalnog pilota dronova šta predstavlja za vas zlatni standard za izdržljiv i pouzdan dron koji se može koristiti u raznim prili...